STYPENDIA PREMIERA

Jest nam bardzo miło poinformować o przyznaniu stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszych uczennic: Aleksandry Pyssy z klasy 4mis oraz Aleksandry Abraham z klasy 3ei. Stypendium ministerialne mogą otrzymać ci uczniowie, którzy za dany rok szkolny otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.
Serdecznie gratulujemy stypendystkom i życzymy satysfakcji ze zdobywania wiedzy oraz wielu sukcesów w dalszej nauce.