Kurs obsługi kas fiskalnych

W dniach 9 – 12 grudnia 2021 r. w ramach realizacji projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!”, 10 uczniów Branżowej Szkoły I-stopnia uczestniczyło w kursie „Programowania i obsługi kas fiskalnych”. W rygorze sanitarnym ukończyli szkolenie teoretyczne, praktyczne w wymiarze 30 godzin, zapoznając się z równymi kasami fiskalnymi, ich programowaniem i obsługą. Po zakończeniu kursu uczniowie otrzymali certyfikaty nabywając dodatkowe kwalifikacje. Szkolenie przeprowadziła firma Inventum Sp. z o.o. z Nowego Sącza, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.