Pasowanie klas pierwszych

Pasowanie na ucznia to niezwykłe wydarzenie w życiu każdego, kto rozpoczyna naukę w nowej szkole. Początek ten wiąże się z mnóstwem emocji, a uroczystość pasowania na pierwszoklasistę wzrusza. Z okazji pasowania na ucznia, pierwszoklasiści składają ślubowanie.

W naszej szkole również podtrzymano tradycję i dnia 8 października br. młodzież złożyła ślubowanie słowami: „Ja uczeń Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, przekraczając progi tej szkoły, ślubuję uroczyście: sumiennie wypełniać wszystkie nałożone na mnie obowiązki. Ślubuję: pilnie się uczyć, uczciwie postępować, dbać o mienie szkoły, ład i porządek. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów, dbać o dobre imię szkoły.”

Cześć oficjalną uroczystości rozpoczął Dyrektor szkoły Pan Jarosław Łatka, który w swoim przemówieniu życzył pierwszoklasistom powodzenia, sukcesów i wiele radości z przebywania w szkolnej społeczności. Po złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły pasował każdego ucznia, dotykając szablą ramienia i jednocześnie wręczając Akt Pasowania. Od tego momentu klasy: technikum 1 informatyczna, 1 logistyczna i 1 ekonomiczno–handlowa oraz klasy 1a i 1b Branżowej Szkoły I Stopnia zostały formalnie włączone w poczet społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

Na uroczystości nie zabrakło także zaproszonych gości: Przewodniczącej Rady Powiatu Obornickiego Pani Renaty Tomaszewskiej, która złożyła pasowanym uczniom gratulacje i życzenia w związku z rozpoczęciem przez nich nowej drogi edukacyjnej. Obecni byli także Wicestarosta Powiatu Obornickiego Pan Waldemar Cyranek oraz Zastępca Burmistrza Rogoźna Pan Marek Jagoda.