Ślubowanie

” Tak jak konieczna jest narodowi szkoła, tak samo konieczne jest przejście młodzieży przez wojsko. Dopiero szkoła i wojsko czynią człowieka dojrzałym”.

W historii naszej szkoły to już siódma taka uroczystość. Po raz pierwszy ślubowanie klasy mundurowej odbyło się w 2014 roku. W tym roku ze względu na niepogodę uroczystość odbyła się w całości na auli.

Ślubowanie klasy wojskowej odbyło się w obecności wszystkich szacownych gości oraz przedstawicieli środowiska szkolnego.

Ceremonię poprowadził starszy chorąży sztabowy p. Arkadiusz Radecki. Towarzyszyli mu: Dyrektor szkoły: mgr Jarosław Łatka oraz wychowawca klas mundurowych: mgr Radosław Szelągowski.

Osobami wyróżnionymi do składania ślubowania na sztandar szkoły byli:

Kadet Jolanta Jezierska

Kadet Bogusław Bartol

Kadet Zuzanna Frost

Kadet Miłosz Bączkowski

Swą obecnością na ceremonii ślubowania zaszczycili nas Starosta Powiatu Obornickiego Pani Zofia Kotecka, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Obywatelskich Pan Krzysztof Poszwa, Zastępca Burmistrza Rogożna Pan Marek Jagoda oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Karolina Hańćkowiak za co bardzo dziękujemy.