Dzień Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół im. H. Cegielskiego uroczyście świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, a tym samym obchodziliśmy kolejną rocznicę ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała 14 października 1773 roku z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzień Nauczyciela powołano na mocy ustawy „Karty praw i obowiązków nauczyciela” 27 kwietnia 1972 roku. Dziesięć lat później, w kolejnej ustawie, nazwę zmieniono na Dzień Edukacji Narodowej.

W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele organu prowadzącego: Starosta Powiatu Obornickiego Pani Zofia Kotecka oraz Pani Renata Tomaszewska – Przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego.

W części oficjalnej uroczystości głos zabrał pan dyrektor Jarosław Łatka, który uhonorował nagrodą Dyrektora Szkoły nauczycieli  wzorowo wypełniających swoje obowiązki zawodowe oraz w sposób szczególny wyróżniających się w działalności dydaktyczno-wychowawczej. Życzenia nauczycielom, uczniom i pracownikom niepedagogicznym złożyli również zaproszeni goście. Nie zabrakło także części artystycznej, którą przygotowali uczniowie klas drugich i trzecich technikum. Młodzi wykonawcy uświetnili ten dzień montażem słowno-muzycznym, który miał być wyrazem wdzięczności
za codzienną pracę, poświęcenie i zaangażowanie w kształtowanie procesu nauczania młodych ludzi. Wyrażona wdzięczność, życzenia
i podziękowania skierowane do grona pedagogicznego były dla wszystkich świętujących najcenniejszym prezentem.