„Drukować każdy może …”

W dniach 23 i 24 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się 20-godzinne szkolenie z zakresu „Druku 3D” dla 10 uczniów technikum. Zajęcia zostały sfinansowane ze środków naszego projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” otrzymanych z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z zachowanie restrykcji Covid-19 uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu montażu, obsługi i użytkowania drukarek 3D wraz z przykładami wydruków 3D. W czasie szkolenia kursanci przetestowali po raz pierwszy drukarki 3D. Szkolenie przeprowadziła firma Inventum
Sp. z o.o. z Nowego Sącza, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.